DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Belediyenin, özel sektör temsilcilerinin, kurum ile kuruluşların ve en önemlisi halkın gönüllü katılımı bütün kriterlerin değerlendirilmesinde ortak şart olarak göz önünde bulundurulmaktadır.