JÜRİ

Çiçek Açan Şehirler Ulusal Programı jürisi bağımsızlık ilkesi ile değerlendirmelerini yaparlar. Peyzaj mühendisi, çevre mühendisi, ziraat mühendisi, sanat tarihçisi, kent planlamacısı ve diğer ilgili alanların gönüllü profesyonel uzmanlarından oluşur. Jüri katılımcıların karşı karşıya bulunduğu zorlukların ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceğinin farkındadır. Bunun yanı sıra jüri, belediyelerden sokaktaki halka kadar kent paydaşlarının katılımının önemini göz önünde bulunduracaktır.

Jüri değerlendirme ziyaretinde, katılımcıların proje dosyalarını göz önünde bulundurur, onlara tavsiyeler verir ve yapılan çalışmaların daha başarılı olması için yol gösterir.

Sürece katkıda bulunmak için katılımcılar değerlendirme ziyaretini takiben bir jüri değerlendirme formunu Green Cities’e iletirler.