ÖDÜLLER

1. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Ödülü
2. Kategori Ödülleri

Jüri tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri, Merkez İlçe Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri kendi aralarında değerlendirilecek olup, kategorilerine verilecek olan çiçek ödülleri belirlenir.

  • 1. kategori: Büyükşehir Belediyeleri
  • 2. kategori: İl Belediyeleri
  • 3. kategori: İlçe Belediyeleri (Nüfus 100,000 – üzeri)
  • 4. kategori: İlçe Belediyeleri (Nüfus 50,000 – 99,999 arası)
  • 5. kategori: İlçe Belediyeleri (Nüfus 10,000 – 49,999 arası)
  • 6. kategori: İlçe Belediyeleri (Nüfus 2,000 – 9,999 arası)
3. Kriter Başarı Ödülleri

Düzenlilik

Çevresel Faaliyetler

Mirası Koruma

Şehir Ormancılığı

Peyzaj

Çiçek Sergileri

4. Katılım Ödülleri

Halkın Katılımı

Gençlerin Katılımı

Çocukların Katılımı

Yaşlıların Katılımı

5. Yenilikçi– Yaratıcı Uygulama Ödülleri