ORGANİZASYON

İyi bir organizasyon, iyi bir planlama gerektirir.
Toplantı, kongre, sergi, etkinlik vb. çalışmaları, kurum ve kuruluşların ana faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu, kurum kimliğine uygun, hedef kitlesine ve amaçları ile örtüşen tüm destek hizmetlerini deneyimli ekibimiz ve paydaşlarımızla birlikte organize ederiz.

Kongre & Konferans Organizasyonları

Logo Tasarımı

Afiş Tasarımı

Duyuruların Tasarımı

Diğer Basılı Materyallerin Tasarımı

Web Sitesinin Tasarımı

Kongre Yapılacak Alanın Belirlenmesi

Kongre Yapılacak Alana Yakın Otel Veya Otellerin Belirlenmesi.

Kongre Yapılacak Mekânın Çevresel Olanak Ya Da Darboğazlarının

Neler Olduğunun Belirlenmesi

Çeviri İhtiyacına Göre Simultane Sistemlerin Kapasitesinin Belirlenmesi

Mekânda Var Olan Ve Kullanılabilecek Teknik Altyapının Belirlenmesi.

İlave Olarak Dışarıdan Sağlanacak Teknik Malzemenin Listesinin

Hazırlanması.

Pazarlama Çalışmaları.

Kayıt İşlemleri.

Kongrenin İç Düzeni

Sahne Ve Salon Düzeni

Oturum Düzenleri Ve Yönetimi

Teşvik Etkinlikleri

Bayi toplantıları

Seyahat Organizasyonları

Toplantı Organizasyonu

Toplantı mekanlarının teknik gereksinimi.

Güvenlik Sistemleri

Ses ve Ses Kayıt sistemleri

Yayın Sistemleri

Toplantı için gereken malzemeler(Not Defteri, Kalem, Elektronik Tahta, Sunum Cihazları)

Çalıştay Organizasyonu

Odak Grup ve Derinlemesine Mülakat Organizasyonları

Çalışma Grubu Organizasyonları

Beyin Fırtınası, Delphi, Subjektif Tahmin Toplantı

Organizasyonları

Arama Konferansı Organizasyonları