KATILIMCI KATEGORİLERİ

Çiçek Açan Şehirler projesinin önemli bir katkısı da ortak hedefler doğrultusunda toplumun her bir parçasının birlikte hareket etmesini sağlamasıdır. Bu doğrultuda katılımcı olarak, belediyeler ödül programına başvuru yapabilirler. Belediyelerin temsil ettikleri toplumu kucaklayan bir Çiçek Açan Şehirler Koordinasyon Komitesi kurması ve projenin yürütülmesi için ortak kararların alınması gerekmektedir.

Çiçek Açan Şehirler Türkiye ulusal programında belediyeler aşağıdaki kategorilere ayrılmışlardır;
  • kategori: Büyükşehir Belediyeleri
  • kategori: İl Belediyeleri
  • kategori: İlçe Belediyeleri (Nüfus 100,000 – üzeri)
  • kategori: İlçe Belediyeleri (Nüfus 50,000 – 99,999 arası)
  • kategori: İlçe Belediyeleri (Nüfus 10,000 – 49,999 arası)
  • kategori: İlçe Belediyeleri (Nüfus 2,000 – 9,999 arası)