FAYDALAR

Programa katılım, kentlerin elde edeceği ekonomik, sosyolojik ve çevresel kazanımlar ile sürdürülebilir yaşamı desteklemenin yanı sıra, toplumsal ve kurumsal çevre bilincini arttıracaktır.